.
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ PROVOZU
Upozorňujeme veřejnost a obchodní partnery, že dne 27. září 2021 bude sídlo společnosti na adrese 5. května 148 mimo provoz.
Prosíme, využijte pro Vaši případnou návštěvu sídla naší společnosti nejbližší další pracovní den (středa 29. září) nebo pracovní dny následující.
Telefony na poruchovou službu najdete níže na této stránce nebo v záložce „Kontakty“.
Provoz ČOV Jaroměř v uvedený den bez omezení, tj. od 6:00 do 18:00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 20.9.2021
.
DOVOZ ODPADNÍCH VOD NA ČOV JAROMĚŘ - UPOZORNĚNÍ
V rámci rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř dochází dne 27.9.2021 k plánovanému odstavení části ČOV (odstavena nádrž denitrifikace) a provoz ČOV poběží v omezeném režimu. V návaznosti na to upozorňujeme, že počínaje dnem 27.9.2021, až do odvolání, nebude ČOV Jaroměř přijímat dovezené odpadní vody ze septiků a domovních čistíren odpadních vod. Důvodem tohoto opatření je nutnost zajištění dodržování limitů veškerých parametrů kvality vypouštěné vody z ČOV do řeky Labe, stanovených pro tuto etapu rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř příslušným rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 15.9.2021
.
UPOZORNĚNÍ – NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ
  V souvislosti s příchodem „bazénového“ období bychom rádi upozornili odběratele vody na následující skutečnosti. Veřejná vodovodní síť není primárně určená a dimenzovaná na napouštění bazénů. Napouštěním bazénů během dne dochází k velkým odběrům vody v krátkém časovém rozmezí, což způsobuje prudké kolísání tlaku ve vodovodní síti, uvolnění železitých usazenin v potrubí a zakalení vody, a to nejen v dané lokalitě, často i v lokalitách sousedních. Na samotném odběrném místě při napouštění bazénu pak kvůli vysokému proudu vody a jejímu tlaku v trubkách domovního rozvodu může dojít k většímu uvolnění nečistot a tím i k zakalení vody v bazénu. Navíc může dojít k poklesu tlaku ve zbytku sítě, což se může projevit v jiné části vašeho domu nebo u vašich sousedů.
  ŽÁDÁME PROTO VŠECHNY MAJITELE BAZÉNŮ: POKUD SE ROZHODNETE PRO NAPOUŠTĚNÍ VAŠEHO BAZÉNU Z VEŘEJNÉ VODOVODNÍ SÍTĚ, NAPOUŠTĚJTE POMALÝM PROUDEM VODY (IDEÁLNĚ NA TŘETINOVÝ, MAXIMÁLNĚ POLOVIČNÍ PRŮTOK), A POUZE V NOCI, MIMO ODBĚROVOU ŠPIČKU. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ HROZÍ VÝŠE UVEDENÉ NEGATIVNÍ JEVY.
  Předem děkujeme za pochopení a Vaši ohleduplnost k ostatním odběratelům vody.
V Jaroměři, 19.5.2021
.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
Do záložky „Výroční zprávy“ byla vložena Výroční zpráva za rok 2020. Najdete ji také v červnovém čísle Zpravodaje města Jaroměře.
V Jaroměři, 13.5.2021
.
UPOZORNĚNÍ
Od pondělí 29.3.2021 od ranních hodin probíhá další etapa odkalování vodovodu v lokalitě Zavadilka. Odkalování bude probíhat do poloviny týdne na hlavním přivaděči a na hydrantech. Vzhledem k tomu, že odkalování v takovémto rozsahu téměř vždy rozvíří železité sedimenty, usazené v různých částech sítě, je pravděpodobné, že studená voda bude u některých odběratelů místy až silně zakalená. Jde o negativní jev, který odkalování bohužel provází, situace se však bude v dalších dnech postupně zlepšovat. Všem odběratelům, kterých se tato situace dotkne, se tímto omlouváme.
V Jaroměři, 29.3.2021
.
UZAVŘENÍ PRACOVIŠŤ SPOLEČNOSTI PRO VEŘEJNOST OD 1.3.2021
  S odkazem na vyhlášení dalšího nouzového stavu vládou ČR z titulu onemocnění Covid-19 oznamujeme, že od pondělí 1.3.2021 od 6:00 hodin jsou až do odvolání uzavřena všechna pracoviště společnosti pro veřejnost.
  
Žádáme odběratele, aby své záležitosti řešili prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Naši zaměstnanci jsou Vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 14 hodin - kontakty naleznete na našich internetových stránkách v záložce "Kontakty".
  Po dobu trvání nouzového stavu funguje společnost v omezeném režimu:
- veškerý osobní kontakt je omezen na minimum;
- pokladna nepřijímá hotovost – žádáme odběratele, aby vodné/stočné hradili bankovním převodem nebo využili služeb České pošty;
- sklad materiálu neprovádí prodej / výdej vodoměrů ani jiného materiálu;
- výměny vodoměrů – pouze akutní případy;
- služby třetím osobám na objednávku (čištění kanalizačních přípojek, prohlídky kamerou, vývoz žump aj.) – pouze akutní případy.
  Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 1.3.2021, Ing. Jan Karpíšek, jednatel společnosti
.
UPOZORNĚNÍ
Od pondělí 22.2.2021 od ranních hodin probíhá další etapa odkalování vodovodu v lokalitě Zavadilka. Odkalování bude probíhat do poloviny týdne na hlavním přivaděči a na hydrantech. Vzhledem k tomu, že odkalování v takovém rozsahu téměř vždy rozvíří železité sedimenty, usazené v různých částech sítě, je pravděpodobné, že studená voda bude u některých odběratelů místy až silně zakalená. Jde o negativní jev, který odkalování bohužel provází, situace se však bude postupně zlepšovat. Všem odběratelům, kterých se tato situace dotkne, se tímto omlouváme.
V Jaroměři, 22.2.2021
.
Vážení odběratelé,

rád bych Vás touto cestou informoval o stavu kvality pitné vody v Jaroměři a Josefově. Z akreditované zkušební laboratoře máme čerstvě k dispozici poslední rozbory pitné vody z veřejného vodovodu v Jaroměři, které byly učiněny v rámci pravidelné kontroly vodovodu odběrem vzorků mezi 30.11. a 8.12.2020 na různých místech Jaroměře u konečných odběratelů (na kohoutku). Příslušné Protokoly o zkoušce najdete v záložce „Kvalita vody“. Stejně tak tam najdete například rozbory z lokality Zavadilka zpětně až do června 2019.
 
Věřím, že tyto ŘÁDNÉ protokoly od NEZÁVISLÉ a AKREDITOVANÉ laboratoře, které jsou výsledkem odběru vzorků, prováděných OPRÁVNĚNÝMI resp. CERTIFIKOVANÝMI osobami, které vědí, kde a jak se vzorky odebírají a jak se s nimi dále nakládá, budou mít pro Vás skutečnou vypovídací hodnotu, na rozdíl od pofidérností, které někteří podnikavci, v zájmu svého byznysu, o vodě v Jaroměři rozšiřují.
 
Podotýkám, že na odběrných místech, z nichž jsou uvedené Protokoly o zkoušce, nejsou dlouhodobě registrovány žádné problémy s vodovodními přípojkami – takže voda je tam dodána v kvalitě, v jaké se vyskytuje v celé vodovodní síti Jaroměře. Všimněte si, že limitní hodnoty veškerých ukazatelů, stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví, tedy mikrobiologické, fyzikální a chemické ukazatele, jsou kompletně a bez výjimky naprosto v pořádku (hodnocení parametru „vyhovující“).
 
Je pravdou, že zdejší podzemní zdroje vody dávají vodu velmi tvrdou a velmi železitou, nicméně úpravny vody si s tím poradí. Proces technologického odkalování veřejného vodovodu (který pro město provozujeme), stejně jako odkalování vybraných domovních přípojek (které jsou již ve vlastnictví majitele domu), pomáhá minimalizovat výskyt zakalené vody u konečných odběratelů. Ale jen minimalizovat, nikoli zcela odstranit – odkalování se ani do budoucna nevyhneme, v Jaroměři je nezbytné.
 
Budeme proto i nadále pokračovat v započaté spolupráci se samosprávami jednotlivých domů, jsme s nimi většinou v osobním kontaktu, máme s nimi domluvený postup pro nadcházející období, a jsme připraveni i na častější odkalování jejich domovních přípojek tam, kde to bude třeba. To však nic nemění na tom, že pitná voda ve veřejné vodovodní síti a distribuovaná konečným odběratelům v Jaroměři a Josefově splňuje veškeré zákonem stanovené hygienické a mikrobiologické limity.
 
Přeji Vám krásné Vánoce a vše dobré v roce 2021, zejména pevné zdraví.

 
V Jaroměři, 17.12.2020
Ing. Jan Karpíšek, jednatel společnosti
.
UPOZORNĚNÍ
Na základě dohody s SBD Náchod probíhá v těchto dnech odkalování některých přípojek velkých bytových domů v lokalitě Zavadilka. Vzhledem k tomu, že odkalování v takto velkém rozsahu často rozvíří železité sedimenty, usazené v různých částech sítě, je velmi pravděpodobné, že voda bude u některých odběratelů dočasně zakalená. Jde o negativní jev, který odkalování bohužel provází, postupně se však situace bude zlepšovat. Všem odběratelům, kterých se tato situace nějakým způsobem dotkne, se tímto omlouváme.
V Jaroměři, 16.12.2020
.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2021
Valná hromada společnosti Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř dne 9.12.2020 schválila cenu vodného a stočného pro rok 2021. Od 1.1.2021 bude cena vodného 27,06 Kč/m3 a stočného 29,48 Kč/m3. Celková cena vody v Jaroměři tak od 1. ledna 2021 bude 56,54 Kč/m3 a zůstane jednou z nejnižších cen v rámci celé České republiky (pro informaci – v roce 2020 byla průměrná cena vody v ČR téměř 90,- Kč/m3). Všechny výše uvedené ceny jsou uvedeny již včetně 10% DPH.
V Jaroměři, 10.12.2020
.
UPOZORNĚNÍ
  Na základě dohody s SBD Náchod probíhá od pondělí 30.11.2020 druhé kolo intenzivního odkalování vodovodu v lokalitě Zavadilka, které bude probíhat do poloviny týdne. Z tohoto důvodu je velmi pravděpodobné, že studená voda bude u některých odběratelů místy až silně zakalená, tomu se při odkalování bohužel nelze vyhnout. S postupujícím odkalováním vodovodu na Zavadilce se však situace bude postupně zlepšovat. Všem odběratelům, kterých se tato situace dotýká, se tímto omlouváme.
V Jaroměři, 30.11.2020
.
ODKALOVÁNÍ NA ZAVADILCE
  Ve středu 25.11.2020 skončilo první kolo intenzivního odkalování v lokalitě Zavadilka, ke kterému bylo přistoupeno na základě dohody s SBD Náchod. Probíhalo tak, že nejprve byl odkalen hlavní přivaděč (zásobní řad) LT 300, návazně na to pak vodovodní řad LT 100 postupně přes hydranty od čp. 792 Na Zavadilce až po čp. 934 Na Studánkách (v podstatě až k restaurantu Otta). Do konce týdne bude na síti technologický klid.
  Od pondělí 30.11.2020 bude probíhat druhé kolo intenzivního odkalování, pravděpodobně znovu do středy. Pokud nebude nutné provést ještě kolo další, začneme následně kontaktovat jednotlivé samosprávy podle seznamu od SBD Náchod a ve spolupráci s nimi budeme odkalovat jejich vodovodní přípojky přímo v domech, podle potřeby i opakovaně. V domě čp. 781 Bořkova, který označilo SBD jako prioritní, proběhne po dohodě se samosprávou odkalení jejich přípojky v domě ve čtvrtek 26.11.2020 dopoledne.
  Očekáváme, že takovéto intenzivní odkalení jak vodovodu (o který se staráme z pozice provozovatele), tak vodovodních přípojek (které jsou ve vlastnictví SBD), celému sídlišti Zavadilka s kvalitou vody výrazně pomůže. Bude-li to však nutné, budeme – po dohodě s SBD a jednotlivými samosprávami – uvedený postup opakovat.
  Všem odběratelům, kterých se tato situace dotýká, se tímto znovu omlouváme a děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 25.11.2020
.
UPOZORNĚNÍ
  Na základě dohody s SBD Náchod probíhá od pondělí 23.11.2020 odkalování vodovodu v lokalitě Zavadilka. Toto odkalování bude probíhat i v následujících dnech, nejdříve na hlavním přivaděči, dále na hydrantech na Zavadilce, a následně na přípojkách velkých bytových domů po dohodě s jejich samosprávami.
  Vzhledem k tomu, že odkalování v takto velkém rozsahu téměř vždy rozvíří železité sedimenty, usazené v různých částech sítě, je velmi pravděpodobné, že studená voda bude u některých odběratelů místy až silně zakalená. Je to bohužel negativní jev, který odkalování většinou provází. S postupujícím odkalováním vodovodu na Zavadilce se však situace bude postupně zlepšovat. Všem odběratelům, kterých se tato situace nějakým způsobem dotkne, se tímto omlouváme.
V Jaroměři, 23.11.2020
.
VYJÁDŘENÍ
  V návaznosti na situaci, kdy jeden z panelových domů na sídlišti Zavadilka (čp. 781 Bořkova) v úterý dne 17.11.2020 přivolal pohotovostní službu MěVAK k odkalení přípojky, v níž se s největší pravděpodobností uvolnilo velké množství železitého kalu a inkrustů, informuje společnost MěVAK o následujících opatřeních.
  Neprodleně byly prověřeny rozbory vody, prováděné u koncových odběratelů „na kohoutku“, týkající se sídliště Zavadilka, a to zpětně za období od června 2019 až do října 2020. Rozbory provádí akreditovaná zkušební laboratoř a dokládají, že v každém parametru, a to včetně chuti, pachu, barvy a zákalu, dodávaná pitná voda v oblasti sídliště Zavadilka (u koncových odběratelů na kohoutku) dlouhodobě splňuje veškeré zákonné hygienické a mikrobiologické limity. Potud tedy v pořádku, žádný jiný výsledek ani nebyl možný.
  Dále byl prověřen vzorek pitné vody, odebraný našimi pracovníky v úterý 17.11.2020 po odkalení přímo na vodoměru předmětného domu, vzorek byl také naprosto v pořádku. Nicméně, podle informací samosprávy domu, byla ještě téhož dne odpoledne voda znovu silně zakalená, společnost MěVAK proto přistoupila k následujícímu.
  Společnost MěVAK kontaktovala samosprávu domu, a dále zástupce vedení SBD Náchod. Na základě těchto kontaktů proběhne v pátek 20.11.2020 dopoledne schůzka vedení MěVAK a SBD Náchod, návazně na to pak v nejbližších dnech schůzka vedení MěVAK se samosprávou domu. Na jednáních si obě strany sdělí potřebné technické a technologické informace k řešení situace a dohodnou se na dalším postupu.
  Společnost MěVAK projedná se samosprávou domu častější odkalování přípojky, které bude probíhat ve vzájemně dohodnutých intervalech. Společnost MěVAK dále zkontaktuje akreditovanou zkušební laboratoř a vyjedná s ní kontrolní odběry a rozbory vody přímo v domě, a to s četností, která bude opět dohodnuta se samosprávou domu. Společnost MěVAK a SBD Náchod provedou, po vzájemné dohodě, bude-li to technicky možné, kamerovou prověrku předmětné přípojky.
  Výše uvedená opatření společnost MěVAK obdobně využije i pro širší oblast sídliště Zavadilka – budou osloveny samosprávy jednotlivých panelových domů, abychom od nich zjistili, jaká je situace s dodávanou studenou pitnou vodou v jejich domech, a tam, kde to bude situace vyžadovat, s těmito samosprávami a s SBD Náchod domluvíme obdobný postup.
  Závěrem uvádíme, že od pondělí 23.11.2020 bude sídliště Zavadilka postupně odkalováno, akce bude probíhat po dohodě se samosprávami jednotlivých panelových domů, přičemž záměrem je provést toto odkalení opakovaně, v několika po sobě jdoucích kolech. Toto opatření by mělo výrazně pomoci.
  Vzniklou situaci tedy aktuálně řešíme v součinnosti s vedením samosprávy domu i s vedením SBD Náchod, průběžně zde zveřejníme další informace. Děkujeme za pochopení.
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř
V Jaroměři, 19.11.2020
.
UPOZORNĚNÍ – ZVÝŠENÝ VÝSKYT ZÁKALU VODY
  Upozorňujeme odběratele na zvýšený výskyt zákalu vody ve vodovodní síti. V době vyhlášeného nouzového stavu č. 2, kdy značná část populace musí opět být doma, dochází k velkým (až nárazovým) odběrům vody v krátkém časovém rozmezí, což může způsobit rozkolísání sítě a uvolnění železitých usazenin v potrubí a zakalení vody v některé lokalitě. Návazně na to provádí naši provozní pracovníci, na základě oznámení odběratelů, odkalování vodovodní sítě. Případný zákal vody hlaste prosím co nejdříve, nejlépe telefonicky (tel. 603 477 470 – pohotovostní služba), abychom mohli vodu ve vaší lokalitě odkalit co nejdříve.
  Ujišťujeme všechny odběratele, že zákal vody je mechanického původu (zvýšený obsah oxidů železa ve vodě), není proto třeba se v žádném případě obávat zdravotní závadnosti vody. Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 26.10.2020
.
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ – DOČASNÉ UZAVŘENÍ PRACOVIŠŤ SPOLEČNOSTI PRO VEŘEJNOST
   S odkazem na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, s ohledem na zvýšené riziko nákazy nemocí Covid-19, a dále s ohledem na to, že vodárenské společnosti jsou zařazeny mezi kritickou infrastrukturu, jsou od pondělí 5.10.2020 od 6:00 hodin uzavřena všechna pracoviště společnosti pro veřejnost.
   Zaměstnanci společnosti jsou vám k dispozici na telefonech a e-mailech, které najdete na stránkách společnosti www.mevakjar.cz .
   Veřejnost žádáme o následující:
- Úhrady provádějte výhradně bezhotovostně – pokladna je mimo provoz, platby v hotovosti nejsou přijímány;
- Sklad materiálu neprovádí prodej/výdej vodoměrů ani jiného materiálu;
- Výměny vodoměrů probíhají v omezeném režimu – pouze nejnutnější případy, a to při dodržování přísných hygienických opatření;
- Služby třetím osobám na objednávku probíhají v omezeném režimu (čištění kanalizačních přípojek, prohlídky přípojek kamerou, vývoz septiků/jímek aj.) – pouze nejnutnější případy, a to při dodržování přísných hygienických opatření.
   Toto opatření platí do odvolání.
   Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 5.10.2020, Ing. Jan Karpíšek, jednatel společnosti
.
UPOZORNĚNÍ – MOŽNOST ZVÝŠENÉHO VÝSKYTU ZÁKALU VODY Z DŮVODU NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ
  Před nadcházejícím horkým obdobím touto cestou opětovně žádáme majitele bazénů, aby napouštění bazénů z vodovodní sítě směřovali na noční hodiny, kdy je spotřeba vody v celé vodovodní síti na minimu. Hromadným napouštěním bazénů během dne v krátkém časovém rozmezí dochází k velkým nárazovým odběrům vody, což způsobuje uvolnění železitých usazenin v potrubí a zakalení vody v dané či sousední lokalitě. Vodovodní síť však na takovéto nárazové odběry vody v krátkém čase není dimenzovaná.
  Napouštěním bazénu v nočních hodinách můžete, spolu s ostatními majiteli bazénů, pomoci minimalizovat zákaly vody. Za tuto ohleduplnost k ostatním odběratelům vody předem děkujeme. Případný zákal vody, pokud k němu dojde, hlaste nejlépe telefonicky na pohotovostní službu (tel. 603 477 470) nebo e-mailem (info@mevakjar.cz), abychom mohli vodu v dané lokalitě co nejdříve odkalit.
  
Závěrem ubezpečujeme všechny odběratele, že zákal vody je mechanického původu (zvýšený obsah oxidů železa ve vodě), není třeba se v žádném případě obávat zdravotní závadnosti vody. Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 7.5.2020
.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
Do záložky „Výroční zprávy“ byla vložena Výroční zpráva za rok 2019. Najdete ji i v květnovém čísle Zpravodaje města Jaroměře.
V Jaroměři, 29.4.2020
.
VODNÉ-STOČNÉ OD KVĚTNA 2020
I v tomto obtížném období pravděpodobně většina odběratelů vody zaznamenala, že s účinností od 1. května 2020 dochází u vodného-stočného ke změně sazby DPH z 15% na 10%. Níže uvádíme porovnání cen vody v Jaroměři do 30. dubna a od 1. května 2020:
 
Do 30.4.2020                     bez DPH                DPH 15%              včetně DPH
Vodné                                  22,61                     3,39                       26,00 Kč/m3
Stočné                                 27,83                     4,17                       32,00 Kč/m3
Celkem                                50,44                     7,56                       58,00 Kč/m3
 
Od 1.5.2020                       bez DPH                DPH 10%              včetně DPH
Vodné                                  22,61                     2,26                       24,87 Kč/m3
Stočné                                 27,83                     2,78                       30,61 Kč/m3
Celkem                                50,44                     5,04                       55,48 Kč/m3
 
Porovnání ukazuje, že společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř promítla snížení sazby DPH do ceny vody v plné výši. Díky tomu je cena vody od 1. května 2020 dokonce pod úrovní ceny roku 2019. Věříme, že mezi všemi současnými zprávami bude tato zpráva pro naše odběratele jednou z těch dobrých.
V Jaroměři, 23.4.2020
.
UZAVŘENÍ PRACOVIŠŤ SPOLEČNOSTI PRO VEŘEJNOST
  S odkazem na noční rozhodnutí vlády ČR ze dne 15.3.2020 přijal jednatel společnosti následující preventivní opatření.
  V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a s ohledem na to, že vodárenské společnosti jsou zařazeny mezi kritickou infrastrukturu, jsou od dnešního rána (16.3.2020 od 8:00 hodin) uzavřena všechna pracoviště společnosti pro veřejnost.
  Zaměstnanci společnosti jsou vám k dispozici na telefonech a e-mailech, které naleznete na stránkách společnosti www.mevakjar.cz .
  Veřejnost žádáme o následující:
- Úhrady provádějte výhradně bezhotovostně – platby v hotovosti nepřijímáme
- Sklad materiálu neprovádí prodej/výdej vodoměrů ani jiného materiálu
- Dočasně jsou pozastaveny výměny vodoměrů
- Vyjma havarijních případů je dočasně pozastaveno poskytování služeb třetím osobám na objednávku (čištění kanalizačních přípojek, prohlídky přípojek kamerou, vývoz septiků/jímek aj.)
  Toto opatření platí do odvolání.
  Děkuji za pochopení.
  V Jaroměři, 16.3.2020, Ing. Jan Karpíšek, jednatel společnosti
.
PLATBY HOTOVOSTÍ V POKLADNĚ SPOLEČNOSTI
  Na začátku roku si dovolujeme připomenout všem odběratelům, že z důvodu existence zákona o evidenci tržeb (EET) lze v pokladně společnosti platit hotovostí faktury/složenky pouze za vodné-stočné. Případné ostatní platby, které nesouvisí přímo s úhradou vodného-stočného, je nutno provádět bezhotovostně převodem ze svého účtu na účet společnosti, vedený u Komerční banky (číslo účtu 43337551/0100, variabilní symbol = číslo faktury) – tato možnost je nejrychlejší, nejpohodlnější a zdarma. Platit lze také na přepážkách České pošty.
  Pokladna společnosti bude fungovat ve stejném provozním režimu jako v loňském roce, tedy poslední pondělí a středu v měsíci, vždy od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin. Aktuální informace o provozu pokladny a případných výjimkách najdete na úvodní stránce. Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 6.1.2020
.
UPOZORNĚNÍ
  Upozorňujeme odběratele vody v Jaroměři na možnost výskytu železitého zákalu vody na některých místech vodovodní sítě. Důvodem je provedené přepojení přeložky vodovodního potrubí pod železničním přejezdem (velké šraňky), které způsobilo uvolnění železitých sedimentů ve větší míře než jindy.
  Po celý tento týden až do pátku probíhá postupné odkalování, a to zejména v lokalitě Na Ptákách, a dále v ulicích Jiráskova, Bavlnářská, Smetanova, Patrného, případně v ulicích navazujících. I přes postupné odkalování může být voda místy i silně zakalená, situace se však bude postupně zlepšovat.
  Žádáme odběratele, aby nám případný zákal vody na jejich odběrném místě co nejdříve nahlásili, nejlépe telefonicky (viz záložka Kontakty) nebo e-mailem (info@mevakjar.cz), abychom mohli co nejdříve reagovat a vodu v dané lokalitě odkalit. Závěrem uvádíme, že případný železitý zákal vody je mechanického původu (zvýšený obsah oxidů železa ve vodě), není třeba se v žádném případě obávat zdravotní závadnosti vody. Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 18.9.2019
.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
Do záložky „Výroční zprávy“ byla vložena Výroční zpráva za rok 2018, kterou spolu s ostatními dokumenty a hospodařením za rok 2018 schválila Valná hromada společnosti 15.4.2019. A jak se již stalo dobrým zvykem, výroční zpráva bude – letos již popáté – předložena jaroměřské veřejnosti také prostřednictvím Zpravodaje města Jaroměře.
V Jaroměři, 17.4.2019
.
Upozornění
Z technologických důvodů bude zásobování pitnou vodou v Jaroměři prováděno provizorní trasou ještě celý víkend, tj. 29. - 31.3. Upozornění na pokles tlaku a ostatní průvodní jevy tedy trvá. Žádáme odběratele, aby v uvedenou dobu pitnou vodu nepoužívali k zalévání, napouštění bazénů apod. K zprovoznění přeložky hlavního zásobního řadu dojde v pondělí 1.4.2019.
V Jaroměři, 29.3.2019
.
Upozornění – omezení dodávky pitné vody
Od úterý 26.3.2019 bude prováděno přepojení přeložky hlavního zásobního potrubí DN 400 mm z vodojemu Zaloňov pod tělesem dálnice D 11 v úseku mezi ulicí Velichovskou a silnicí do Zaloňova. Z tohoto důvodu bude zásobování z vodojemu Zaloňov prováděno náhradní provizorní trasou, která je však kapacitně omezena a v důsledku toho dojde k poklesu provozního tlaku v celém systému vodovodu a místně může dojít k zakalení dodávané vody. Rozsah prací je plánován na 2 dny. Poté bude prováděno odvzdušnění a odkalení potrubí a navazující sítě. Žádáme proto odběratele, aby v následujícím týdnu (tj. od 26. do 29.3.) omezili na nezbytnou míru praní bílého prádla a podobné činnosti, kde by vinou případně zakalené vody mohlo dojít ke škodě na majetku.
V Jaroměři, 22.3.2019
.
Upozornění
Ve čtvrtek 21.3. byla prováděna rozsáhlá manipulace na rozvodné síti vodovodu Jaroměř. Důvodem jsou přípravné práce na přeložku hlavního zásobního potrubí z vodojemu Zaloňov, vyvolané stavbou dálnice D 11. Z tohoto důvodu může dojít po přechodnou dobu k zakalení pitné vody v některých oblastech města. Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 21.3.2019
.
UPOZORNĚNÍ – DNE 18.2.2019 MĚVAK MIMO PROVOZ
Upozorňujeme, že v pondělí 18.2.2019 bude MĚVAK (na adrese 5. května 148) MIMO PROVOZ, a to z důvodu nahlášeného celodenního výpadku elektřiny. Nebude fungovat zákaznický informační systém, telefony, počítače, e-maily atd. Přeložte proto svoji případnou návštěvu MĚVAK na jiný den. Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 13.2.2019
.
PLATBY HOTOVOSTÍ V POKLADNĚ SPOLEČNOSTI
   Na začátku roku opět připomínáme odběratelům, že z důvodu existence zákona o evidenci tržeb (EET) lze v pokladně společnosti platit hotovostí faktury/složenky pouze za vodné-stočné. Případné ostatní platby, které nesouvisí přímo s úhradou vodného-stočného, je nutno provádět bezhotovostně převodem ze svého účtu na účet společnosti, vedený u Komerční banky (číslo účtu 43337551/0100, variabilní symbol = číslo faktury) – tato možnost je nejrychlejší, nejpohodlnější a zdarma. V souladu s platným ceníkem společnosti je při každé platbě hotovostí do pokladny společnosti účtován manipulační poplatek. Platit lze také na přepážkách České pošty.
   S přihlédnutím k tomu, že odběratelé využívají pokladnu již jen sporadicky, je od 1. ledna 2019 provoz pokladny upraven na poslední pondělí a středu v měsíci, vždy od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin. Konkrétní dny budou vždy zveřejněny na úvodní straně internetových stránek. Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 2.1.2019
.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2019
Valná hromada společnosti dne 12.12.2018 schválila novou cenu vodného a stočného. Od 1.1.2019 činí cena vodného 21,74 Kč/m3 plus 15% DPH (tj. celkem 25,00 Kč vč. DPH) a cena stočného 26,96 Kč/m3 plus 15% DPH (tj. celkem 31,00 Kč vč. DPH). Celková cena vody tak od 1.1.2019 činí 48,70 Kč/m3 plus 15% DPH (tj. celkem 56,00 Kč vč. DPH). I přes mírné zvýšení, které celkově činí 2 koruny na kubík vody, zůstává cena vody i nadále cenou nejnižší ze srovnatelných měst ve východních Čechách a stále jednou z nejnižších cen v rámci celé České republiky.
V Jaroměři, 12.12.2018
.
AKTUALIZACE INTERNETOVÝCH STRÁNEK
   Rádi bychom Vás touto cestou informovali o aktualizaci internetových stránek společnosti:
- byla vytvořena nová záložka „Výroční zprávy“, kam byla umístěna jednak nejnovější Výroční zpráva společnosti (za rok 2017), jednak sem byly přidány starší Výroční zprávy, zpětně do roku 2014, odkdy jsou pravidelně sestavovány;
- byly vytvořeny nové záložky „Obchodní podmínky“, „Reklamační řád“, „Kanalizační řád“, kde nyní najdete odpovídající dokumenty, tzn. Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod, Reklamační řád, Kanalizační řád města Jaroměře;
- do již existující záložky „ČOV Jaroměř“ byly doplněny základní informace o čistírně odpadních vod v Jaroměři;
- byla vytvořena nová záložka „Informace o zpracování osobních údajů“, kam byly umístěny veškeré informace pro naše odběratele, dodavatele, případné uchazeče o zaměstnání apod., v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé ve zkratce jako GDPR.
   Věříme, že aktualizované stránky poskytnou všem našim stávajícím i potenciálním obchodním partnerům větší míru informovanosti a tím i vyšší uživatelský komfort.
V Jaroměři, 21.5.2018
.
PLATBY HOTOVOSTÍ V POKLADNĚ SPOLEČNOSTI
Na začátku roku připomínáme všem odběratelům, že z důvodu existence zákona o evidenci tržeb (EET) lze v pokladně společnosti platit hotovostí faktury/složenky pouze za vodné-stočné. V souladu s platným ceníkem společnosti je při každé platbě hotovostí do pokladny společnosti účtován manipulační poplatek. Případné ostatní platby, které nesouvisí přímo s úhradou vodného-stočného, je nutno provádět bezhotovostně převodem ze svého účtu na účet společnosti, vedený u Komerční banky (číslo účtu 43337551/0100, variabilní symbol = číslo faktury) – tato možnost je nejrychlejší, nejpohodlnější a zdarma. Platit lze také na přepážkách České pošty. Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 2.1.2018
.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2018
Valná hromada společnosti v listopadu 2017 schválila novou cenu vodného a stočného. Od 1. ledna 2018 cena vodného činí 24,- Kč/m3, cena stočného 30,- Kč/m3. Celková cena vody tak od 1. ledna 2018 činí 54,- Kč/m3 (ceny již včetně DPH). I přes mírné zvýšení, které činí celkem 2 Kč na kubík vody, zůstává cena vody i nadále cenou nejnižší ze srovnatelných měst ve východních Čechách a stále jednou z nejnižších cen v rámci celé České republiky.
V Jaroměři, 20.11.2017
.
NOVÝ TRAKTOR NA ČOV JAROMĚŘ
   Rádi tímto informujeme jaroměřskou veřejnost, že v průběhu listopadu 2017 byl na ČOV Jaroměř uveden do provozu nový traktor Massey Ferguson. Stávající, téměř dvanáct let starý traktor Landini, již provoznímu zatížení nevyhovoval, náklady na jeho opravy, stejně jako nucené odstávky, byly už dále neakceptovatelné a musel být nahrazen. Od nového traktoru si slibujeme minimalizaci výpadků ve vývozu splaškové vody z žump/jímek, vyšší provozní efektivitu, a samozřejmě kvalitnější službu pro zákazníky. Stejně jako nový fekální přívěs, pořízený před dvěma lety, také nový traktor byl pořízen z vlastních zdrojů, bez nutnosti zapojení úvěrových prostředků. Pořízení nového traktoru je dalším krokem v postupné obnově pracovní techniky, mířící ke zkvalitňování našich služeb odběratelům, v první řadě jaroměřské veřejnosti. Věříme, že nový traktor bude sloužit k plné spokojenosti nás všech.
   Souprava traktor + fekální přívěs bude, tak jako doposud, fungovat v rámci katastru města a přilehlých obcí, návazně na pracovní dobu provozu ČOV (tj. denně od 6:00 do 18:00 hodin). Můžete ji objednávat na ČOV Jaroměř na tel. číslech 491 816 962 nebo 731 581 329.
V Jaroměři, 14.11.2017
.
NOVÍ ODEČÍTAČI VODOMĚRŮ
   Informujeme touto cestou všechny naše odběratele vody, že v průběhu měsíce března začali jako odečítači vodoměrů pracovat dva naši noví zaměstnanci, a sice pan Jan Křivka a pan Petr Pour. V rámci svých pracovních povinností budou v průběhu následujících týdnů postupně kontaktovat všechny odběratele vody ohledně odečtu vodoměru a jeho kontroly. Jsou vybaveni průkazem zaměstnance společnosti, který každému na požádání ochotně předloží.
   Noví odečítači vodoměrů budou působit v tradičních lokalitách: Jaroměř, Josefov, Jezbiny, Starý Ples, Zaloňov, Vestec, Rtyně, Horní Dolce, Rasošky, Vlkov, Nový Ples, Jasenná, Šestajovice. Věříme, že s jejich důležitou a zodpovědnou prací budeme všichni spokojeni a v jejich novém působišti jim přejeme hodně úspěchů.
V Jaroměři, 23.3.2017
.
ZVÝŠENÍ ČETNOSTI ROZBORŮ PITNÉ VODY NA SÍTI
   Rádi tímto informujeme jaroměřskou veřejnost, že v rámci zkvalitnění služeb byla od ledna 2017 navýšena četnost provádění rozborů pitné vody na vodovodní síti. Prostřednictvím akreditované laboratoře, s níž dlouhodobě spolupracujeme, budou dvakrát ročně odebírány vzorky pitné vody nově také přímo v mateřských školách, základních školách a v zařízeních školního stravování, a budou provedeny její úplné rozbory. Vše nad rámec již dnes prováděných povinných rozborů ze zákona.
   Pitná voda samozřejmě splňuje veškeré zákonem stanovené hygienické a mikrobiologické limity a trvale vykazuje parametry kvalitní pitné vody, nicméně monitoring prováděný častěji a na více místech sítě nám jako provozovateli přinese další zpětnou vazbu o kvalitě pitné vody, využitelnou pro případné korekce při její úpravě. Výsledky rozborů budou navíc k dispozici příslušné organizaci.
   Zvýšení četnosti rozborů pitné vody na vodovodní síti je dalším krokem v procesu postupného zvyšování kvality našich služeb odběratelům, v první řadě jaroměřské veřejnosti.
V Jaroměři, 1.2.2017
.
PLATBY HOTOVOSTÍ V POKLADNĚ SPOLEČNOSTI
   Z důvodu existence zákona o evidenci tržeb (EET) lze v pokladně společnosti platit hotovostí faktury/složenky pouze za vodné-stočné. V souladu s platným ceníkem společnosti je při každé platbě hotovostí do pokladny společnosti účtován manipulační poplatek 25,- Kč plus DPH.
   Případné ostatní platby, které nesouvisí přímo s úhradou vodného-stočného, je nutno provádět bezhotovostně převodem ze svého účtu na účet společnosti, vedený u Komerční banky (číslo účtu 43337551/0100, variabilní symbol = číslo faktury) – tato možnost je nejrychlejší, nejpohodlnější a zdarma. Platit lze také na přepážkách České pošty.
   Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 2.1.2017
.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2017
Valná hromada společnosti v listopadu 2016 schválila novou cenu vodného a stočného. Od 1. ledna 2017 cena vodného činí 23,- Kč/m3, cena stočného 29,- Kč/m3. Celková cena vody tak od 1. ledna 2017 činí 52,- Kč/m3 (ceny již včetně DPH). I přes mírné zvýšení, které činí celkem 2 Kč na kubík vody, zůstává cena vody i nadále cenou nejnižší ze srovnatelných měst ve východních Čechách a stále jednou z nejnižších cen v rámci celé České republiky.
V Jaroměři, 12.12.2016
.
NOVÝ ČISTÍCÍ VŮZ NA ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ
   Rádi tímto informujeme jaroměřskou veřejnost, že v průběhu září 2016 začne Jaroměři sloužit nový čistící vůz na čištění kanalizací. Jde o kombinovaný čistící vůz, s tlakovou i sací funkcí, což umožní vysokotlaké proplachování kanalizace a současné odsávání vody s nečistotami. Vůz je vybaven recyklací vody, která jednak zaručuje úsporu vody při proplachování kanalizace, jednak zvyšuje denní výkon čistícího vozu. Jaroměř tak získává nejmodernější dostupnou techniku na čištění kanalizací.
   Čistící vůz bude fungovat v rámci celého katastru města a přilehlých obcí, bude jej možné využít k čištění dešťových vpustí, a budeme jeho služby nabízet i subjektům v okolí Jaroměře. Bude mít dvoučlennou posádku, prvního půl roku bude absolvovat zkušební provoz, který bude následně vyhodnocen a v případě potřeby upraven.
   Děkujeme zastupitelům města Jaroměře za poskytnutí dotace z rozpočtu města na pořízení této velmi potřebné investice, protože bez dotace bychom nový čistící vůz v Jaroměři neměli. Pořízení nového čistícího vozu je dalším krokem ve zkvalitňování našich služeb odběratelům, v první řadě jaroměřské veřejnosti, pevně doufáme, že bude sloužit k plné spokojenosti všech, kdo jej budou využívat.
   Službu nového čistícího vozu můžete objednávat na ČOV Jaroměř na tel. čísle 491 816 962 nebo 731 581 329. Věříme, že budete spokojeni nejen s vysokou kvalitou poskytnuté služby, ale také s její velice příznivou cenou.
V Jaroměři, 1.9.2016
.
NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Informujeme tímto jaroměřskou veřejnost a naše obchodní partnery, že počínaje dnem 14.6.2016 mají pracovníci vedení společnosti nová telefonní čísla. Každý pracovník vedení má nyní přímé telefonní číslo až na svůj pracovní stůl. Telefonní číslo na konkrétního pracovníka najdete na těchto stránkách v záložce „Kontakty“.
V Jaroměři, 14.6.2016
.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2016
Valná hromada společnosti schválila koncem roku 2015 novou cenu vodného a stočného. Od 1. ledna 2016 cena vodného činí 22 Kč/m3, cena stočného 28 Kč/m3. Celková cena vody tak od 1. ledna 2016 činí 50 Kč/m3 (pozn.: ceny uvedeny již včetně DPH). I přes mírné zvýšení, které činí celkem 2 koruny na kubík vody, zůstává cena vody v Jaroměři i nadále cenou nejnižší ze srovnatelných měst ve východních Čechách a stále jednou z nejnižších cen v rámci celé České republiky.
V Jaroměři, 4.1.2016
.
NOVÝ FEKÁLNÍ VŮZ
Rádi tímto informujeme jaroměřskou veřejnost, že od 10.12.2015 je na ČOV Jaroměř v provozu nový fekální vůz, který jsme před několika dny pořídili, takže po několikatýdenní přestávce znovu můžeme vyvážet občanům i firmám splaškové vody z jímek/žump. Tuto službu si můžete objednat na ČOV Jaroměř, konkrétně na telefonních číslech 731 581 329 nebo 491 816 962. Nový fekální vůz je další vlaštovkou ve zkvalitňování našich služeb odběratelům a věříme, že bude sloužit k plné spokojenosti všech, kdo jej potřebují.
V Jaroměři, 10.12.2015
.
UPOZORNĚNÍ - MANIPULAČNÍ POPLATEK PŘI PLATBĚ DO POKLADNY
V souladu s ceníkem MěVAK, platným od 1.1.2015, je při každé platbě do pokladny společnosti účtován manipulační poplatek 25,- Kč (plus DPH, tzn. celkem 30,- Kč). Odběratelé (občané i firmy) mohou faktury či složenky za vodné a stočné hradit bezhotovostně, tj. převodem ze svého účtu na účet MěVAK; tato možnost je nejrychlejší, nejpohodlnější a zdarma. Platit lze také na přepážkách České pošty, i tam je však tato služba zpoplatněna.
V Jaroměři, 2.1.2015
.

Jak hodnotíte naše internetové stránky?

velmi pozitivně (55 | 50%)
neutrálně (7 | 6%)
daly by se vylepšit (48 | 44%)

Návštěvnost

Obchodní firma: Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř

Datum vzniku a zápisu: 1.1.1997.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 10874 (výpis z obchodního rejstříku viz odkaz níže).
Předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací, zemní práce, koupě zboží za účelem
jeho dalšího prodeje a prodej.
IČ: 252 60 952, DIČ: CZ25260952
Sídlo: 5. května 148, 551 02 Jaroměř-Josefov
Datová schránka: t5kmcvr
Statutární orgán - jednatel: Ing. Jan Karpíšek
Společník: Město Jaroměř, IČ 002 72 728, obchodní podíl 100%.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one