ČOV Jaroměř 1995 - 2021

ČOV Jaroměř (1).JPG
ČOV Jaroměř (2).JPG
ČOV Jaroměř (3).JPG
ČOV Jaroměř (4).jpg
ČOV Jaroměř (5).jpg
ČOV Jaroměř (6).jpg
ČOV Jaroměř (7).JPG
ČOV Jaroměř (8).jpg
ČOV Jaroměř (9).JPG
ČOV Jaroměř (10).JPG
ČOV Jaroměř (11).JPG
ČOV Jaroměř (12).JPG
ČOV Jaroměř (15).JPG
ČOV Jaroměř (16).JPG
ČOV Jaroměř (17).JPG
ČOV Jaroměř (19).JPG
ČOV Jaroměř (20).JPG
ČOV Jaroměř (21).JPG
ČOV Jaroměř (23).JPG
ČOV Jaroměř (24).JPG
ČOV Jaroměř (26).JPG
SCHEMA COI JAROMER.jpg
.
Čistírna odpadních vod Jaroměř byla navržena začátkem 90. let 20. století jako mechanicko-biologická. Generálním projektantem byla firma Josta Náchod, generálním dodavatelem stavby firma Czeko-Budimex Praha, generálním dodavatelem technologického vystrojení firma Ecofluid Bratislava. Čistírna byla slavnostně otevřena v září 1995.
 

Projektovaná kapacita původní ČOV byla 35.000 EO. Aktuálně platné nařízení vlády ukládá pro návrhovou velikost zdroje znečištění (35.000 EO) povinnost dodržet stanovené emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění ve vyčištěných odpadních vodách. Velikost čistírny spadá dle citovaného nařízení vlády do velikostní kategorie 10.000-100.000 EO.
 
Odpadní vody z území města Jaroměře jsou odváděny gravitačně, jednotnou kanalizační sítí. Před areálem ČOV je vybudována odlehčovací komora, ze které je část průtoku dešťových vod, přesahující hydraulickou kapacitu ČOV, odlehčena přímo do recipientu.
 
Množství a kvalita vypouštěných odpadních vod jsou v současné době upravovány platným vodohospodářským rozhodnutím ze dne 1.8.2012, jehož platnost končí 31.7.2022. Recipientem vyčištěných vod je řeka Labe.
 
Celkový roční průtok odpadních vod čistírnou činil v posledních letech stabilně 1,2 mil.m3. Z porovnání požadovaného a reálně dosaženého množství odpadních vod vyplývá, že roční vypouštěné množství odpadních vod ve všech letech splňuje legislativní požadavek ve výši 2,0 mil.m3/rok.
 
Účinnost odstraňování sledovaných ukazatelů je setrvale velmi vysoká, bez citelných výkyvů. Z provozních měření vyplývá, že veškeré požadavky platného vodohospodářského rozhodnutí jsou ve všech ukazatelích s dostatečnou rezervou plněny.
 
Jak je výše uvedeno, čistírna byla slavnostně otevřena v roce 1995. Protože se dostala na hranici své fyzické životnosti (cca 25 let), byla postupně připravena její rekonstrukce a modernizace (více viz záložka "Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř").
.

Jak hodnotíte naše internetové stránky?

velmi pozitivně (55 | 50%)
neutrálně (7 | 6%)
daly by se vylepšit (48 | 44%)

Návštěvnost

Obchodní firma: Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř

Datum vzniku a zápisu: 1.1.1997.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 10874 (výpis z obchodního rejstříku viz odkaz níže).
Předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací, zemní práce, koupě zboží za účelem
jeho dalšího prodeje a prodej.
IČ: 252 60 952, DIČ: CZ25260952
Sídlo: 5. května 148, 551 02 Jaroměř-Josefov
Datová schránka: t5kmcvr
Statutární orgán - jednatel: Ing. Jan Karpíšek
Společník: Město Jaroměř, IČ 002 72 728, obchodní podíl 100%.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one