ČOV Jaroměř 1996 - 2021

ČOV Jaroměř (1).JPG
ČOV Jaroměř (2).JPG
ČOV Jaroměř (3).JPG
ČOV Jaroměř (4).jpg
ČOV Jaroměř (5).jpg
ČOV Jaroměř (6).jpg
ČOV Jaroměř (7).JPG
ČOV Jaroměř (8).jpg
ČOV Jaroměř (9).JPG
ČOV Jaroměř (10).JPG
ČOV Jaroměř (11).JPG
ČOV Jaroměř (12).JPG
ČOV Jaroměř (15).JPG
ČOV Jaroměř (16).JPG
ČOV Jaroměř (17).JPG
ČOV Jaroměř (19).JPG
ČOV Jaroměř (20).JPG
ČOV Jaroměř (21).JPG
ČOV Jaroměř (23).JPG
ČOV Jaroměř (24).JPG
ČOV Jaroměř (26).JPG
SCHEMA COI JAROMER.jpg
.
Čistírna odpadních vod Jaroměř byla navržena jako mechanicko-biologická. Projektová dokumentace ČOV pro stavební povolení byla zpracována v roce 1993 firmou JOSTA, s.r.o.. Projektantem strojní části realizační dokumentace a generálním dodavatelem technologického vystrojení ČOV byla firma ECOFLUID, s.r.o. Bratislava. Čistírna byla zkolaudována a uvedena do provozu v roce 1996.
 
Projektovaná kapacita ČOV činí 35.000 EO. Aktuálně platné nařízení vlády ukládá pro návrhovou velikost zdroje znečištění (35.000 EO) povinnost dodržet stanovené emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění ve vyčištěných odpadních vodách. Velikost čistírny spadá dle citovaného nařízení vlády do velikostní kategorie 10.000-100.000 EO.
 
Odpadní vody z území města Jaroměře jsou odváděny gravitačně, jednotnou kanalizační sítí. Před areálem ČOV je vybudována odlehčovací komora, ze které je část průtoku dešťových vod, přesahující hydraulickou kapacitu ČOV, odlehčena přímo do recipientu.
 
Množství a kvalita vypouštěných odpadních vod je v současné době upravována platným vodohospodářským rozhodnutím ze dne 1.8.2012, jehož platnost končí 31.7.2022. Recipientem vyčištěných vod je řeka Labe.
 
Celkový roční průtok odpadních vod čistírnou činil v posledních letech 1,22 mil.m3 (2015), 1,19 mil.m3 (2016), 1,24 mil.m3 (2017), 1,28 mil.m3 (2018) a 1,22 mil.m3 (2019). Z porovnání požadovaného a reálně dosaženého množství odpadních vod vyplývá, že roční vypouštěné množství odpadních vod ve všech letech splňuje legislativní požadavek ve výši 2,0 mil.m3/rok.
 
Účinnost odstraňování sledovaných ukazatelů je setrvale velmi vysoká, bez citelných výkyvů. Z provozních měření vyplývá, že veškeré požadavky platného vodohospodářského rozhodnutí jsou ve všech ukazatelích s dostatečnou rezervou plněny.
 
Jak je výše uvedeno, čistírna byla uvedena do provozu v roce 1996. Protože se dostala na hranici své fyzické životnosti (cca 25 let), byla postupně připravena její rekonstrukce a modernizace (více viz záložka "Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř"). 
.

Jak hodnotíte naše internetové stránky?

velmi pozitivně (54 | 50%)
neutrálně (7 | 6%)
daly by se vylepšit (47 | 44%)

Návštěvnost

Obchodní firma: Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř

Datum vzniku a zápisu: 1.1.1997.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 10874 (výpis z obchodního rejstříku viz odkaz níže).
Předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací, zemní práce, koupě zboží za účelem
jeho dalšího prodeje a prodej.
IČ: 252 60 952, DIČ: CZ25260952
Sídlo: 5. května 148, 551 02 Jaroměř-Josefov
Datová schránka: t5kmcvr
Statutární orgán - jednatel: Ing. Jan Karpíšek
Společník: Město Jaroměř, IČ 002 72 728, obchodní podíl 100%.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one