Platby - fakturace

Fakturace je prováděna čtvrtletně, u vybraných subjektů měsíčně. Fakturováno je skutečně odebrané množství vody dle vodoměru. Faktury jsou odběratelům zasílány poštou, případně e-mailem. Zálohy nejsou vybírány.

K uzavření smlouvy o dodávce vody je třeba doložit:
1. kupní smlouvu (v případě úmrtí odběratele úmrtní list)
2. výpis z obchodního rejstříku (pokud existuje)
3. osvědčení o daňové registraci (plátci DPH)
4. výpis z katastru nemovitostí
5. stav vodoměru k datu přepisu odsouhlasený novým i předchozím odběratelem

image