PORUCHOVÁ SLUŽBA
(vodovodní síť)

603 477 470
(nepřetržitě) 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
(kanalizace, ČOV)

731 581 329
(6-18 hodin)

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - kancelář

491 816 962
(6-18 hodin)

ČISTÍCÍ VŮZ
MAN-KAISER

730 894 726
(6-14 hodin)

CENA VODY 2023

vodné:       36,80 Kč/m3 

stočné:      48,20 Kč/m3  

celkem:     85,00 Kč/m3 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


výroční zprávy, obchodní podmínky, reklamační řád, kanalizační řád, protokoly o zkoušce pitné vody apod.

PRO ZÁKAZNÍKY


vyjádření ke stavbám, přípojkám, existenci inženýrských sítí apod. 

VOLNÁ MÍSTA

litujeme, momentálně jsou všechny pracovní pozice obsazené

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí až pátek:
6-14 hodin

pOKLADNÍ HODINY

Poslední pondělí a středa v měsíci: 8-12 a 13-15 hodin

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Komerční banka, a.s., č. účtu: 43337551/0100